Die sesde internasionale konferensie oor VIETNAMESE STUDIES - Afdeling 6

Hits: 7

... vervolg vir Afdeling 1 - opdatering ...

Onderwerpe van die konferensie

             Tdie fokus op die konferensie onder tien panele is soos volg:

Streek- en internasionale kwessies

Oor streeks- en internasionale situasie

+ Politieke en veiligheidsorde in die wêreld, Oos-Asië en die Indo-Stille Oseaan streek: die status quo en uitkyk; 
+ Grootmagte-kompetisie, veral die strategiese mededinging tussen die VSA en China: die status quo, vooruitsigte en die gevolge daarvan Viet Nam, die streek en die wêreld; 
+ Tradisionele en nie-tradisionele veiligheidsuitdagings vir die streek en die wêreld; 
+ Streeks- en wêreldbestuur, die rol van streeks- en internasionale argitekture in die nuwe konteks.

Oor Viet Nam se buitelandse betrekkinge

+ Vietnam se buitelandse strategie en beleid: prestasies, geleenthede, uitdagings en oplossings; 
Viet Nam en ASEAN;
Vietnam se verhoudings met groot magte (dws Die VSA, China, Indië, Japan, ens.); 
+ Viëtnam se dieper en breër streeks- en internasionale en integrasie; 
Viet Nam en sy rol in die streeks- en wêreldbestuur.

      Status quo van internasionale studies deur Viëtnamese geleerdes en navorsing oor die buitelandse betrekkinge van Vietnam deur buitelandse geleerdes.

Ideologie, politiek

Vietnamese gedagtes van tradisionele tot moderne tyd

+ Inhoud, aard en kenmerke van tradisionele Viëtnamese gedink; 
+ Verhouding tussen Viëtnamese ideologieë en godsdienste in die geskiedenis; 
+ Invloed van die tradisionele ideologieë en godsdienste op Vietnamese kultuur en mense vandag; 
+ Tendense van denke in die wêreld en die invloed daarvan op Viëtnam
+ Kwessies wat verband hou met die navorsing van Vietnamese gedagte in die wêreld vandag.

Vietnamese politiek uit Doimoi tot nou toe

+ Toepassing van Marxisme- Leninisme in Viet Nam gedurende die Doi moi proses
+ Belangrike verhoudings in Doimoi-proses
+ Kwessies van regerende party in Viëtnam
+ Rol van die sosialistiese staat van die volk, deur die volk en vir die volk; 
+ Kwessies wat verband hou met sosiale bestuur, sosiale geregtigheid, sosiale vooruitgang, sosiale konsensus en sosiale solidariteit.

Etniese en godsdienstige studies

Etniese studies

+ Etniese kwessies in die volhoubare ontwikkeling van etniese groepe en die implementering van groot nasionale eenheid; 
+ Implementering van etniese beleid en volhoubare ontwikkeling van etniese groepe; 
+ Rol van etniese groepe in die land en die gemeenskap van oorsee Viëtnamese in die proses om die Viëtnamese nasionale-etniese gemeenskap
+ Kulturele waardes van etniese groepe en die opbou van 'n verenigde nasionale kultuur van Viet Nam in die huidige diversiteit; 
+ Transformasie van lewensbestaan, samelewing, kultuur, omgewing, ens. En volhoubare ontwikkeling van die huidige etniese groepe; 
+ Nuwe kwessies van etnies-godsdienstige gemeenskappe in die hedendaagse Viet Nam.

Godsdienskunde

+ Godsdienste en godsdienstige transformasie in Viet Nam in die nuwe konteks; 
+ Interaksies tussen die godsdienstige en nie-religieuse sfere (die ekonomiese, sosiale, kulturele, wetlike, opvoedkundige en omgewing) in kontemporêr Viet Nam
+ Opkomende nuwe godsdienstige groepe, inheemse opkomende godsdienste in Viet Nam vandag; 
+ Herlewing van Volksgodsdienste en opkomende tendense; 
+ Staat-godsdiens verhoudings in Viet Nam in die geskiedenis en tans.

Onderwys, opleiding en menslike ontwikkeling in Viëtnam

+ Instellings en beleide om onderwys en opleiding in te ontwikkel Viet Nam in terme van markekonomie en internasionale integrasie, met die kwaliteit en doeltreffendheid van uitsette as maatstaf; 
+ Onderwys en opleiding saam met wetenskap en tegnologie is die belangrikste dryfvere vir sosio-ekonomiese ontwikkeling; 
+ Doeltreffendheid en doeltreffendheid van staatsbestuur, professionele bestuur en administrasie in die onderwys en opleiding in die rigting van 'n outonomismeganisme wat verband hou met aanspreeklikheid van onderwys- en opleidingsinstellings; 
+ Strategie vir internasionale samewerking en integrasie in onderwys en opleiding sodat Viet Nam sal 'n sterk land in onderwys en opleiding in die streek word, die wêreld se gevorderde vlak inhaal, deelneem aan die internasionale mark vir opleiding in menslike hulpbronne; 
+ Onderwys en opleiding wat daarop gemik is om tradisies van patriotisme, nasionale trots, oortuigings en strewe na voorspoedige en gelukkige aan te wakker ontwikkeling van Vietnam
+ Onderwys en opleiding om bewusmaking te verhoog, die wet te respekteer en te gehoorsaam, die omgewing te beskerm, die nasionale kulturele identiteit van Viëtnamese mense, veral die jong geslag; 
Omvattende menslike ontwikkeling Vietnam word geleidelik die middelpunt van die strategie vir sosio-ekonomiese ontwikkeling; 
+ Om te ontwikkel Viëtnamese mense omvattend, gesondheid, kapasiteit, kwalifikasies, bewustheid en hoë verantwoordelikheid jeens hulself, hul gesinne, die samelewing en die land; 
+ Ontwikkeling van talente, intelligensie en eienskappe van Viëtnamese mense is die middelpunt, doel en dryfkrag van die nasionale ontwikkeling; 
Menslike Ontwikkelingsindeks (HDI) en sy uitgawes in Viet Nam vandag; 
+ Die nasionale waardestelsel, kulturele waardestelsel en menslike standaarde is die grondslag vir die ontwikkeling van onderwys en opleiding en menslike ontwikkeling in Viet Nam
+ Verbeter die grootte van Viëtnamese mense deur onderrig in kennis, etiek, estetika, lewensvaardighede en liggaamlike opvoeding; 
+ Uitstekende beleid om talente en kundiges op nasionale en internasionale vlak te lok en te waardeer.

Ekonomie, Tegnologie en Omgewing

+ Ekonomiese integrasie en opknapping (Doimoi) in Viet Nam
+ Strategiese ekonomiese deurbrake in die nuwe ontwikkelingskonteks; 
+ Verbetering van die mededingendheid van Vietnamese besighede in die proses van wêreldwye integrasie en mededinging; 
+ Ekonomiese herstrukturering en vernuwing van groeipatroon; 
+ Digitale ekonomiese transformasie en inklusiewe groei in Viet Nam
+ Maak gebruik van Nywerheid 4.0 geleenthede om die rol van wetenskap, tegnologie en innovasie vir sosio-ekonomiese ontwikkeling te verbeter; 
+ Verryk en voltooi die sosialisties-georiënteerde markekonomiese instelling; 
+ Stedelike ontwikkeling, plaaslike ekonomiese ontwikkeling en nuwe ontwikkeling in landelike gebiede; 
Viet Nam en nuwe generasie vryhandelsooreenkomste (EVFTA, CPTPP); 
+ Ekonomiese ontwikkeling wat verband hou met omgewingsbeskerming en reaksie op klimaatsverandering in Viet Nam
+ Reageer op die Covid-19 pandemie, besef 'ndubbele doel”Om te veg teen die pandemie en die ontwikkeling van die ekonomie in 'n nuwe normale konteks; 
+ Die ontwikkeling van volhoubare mariene ekonomie in Viet Nam
+ Effektiewe bestuur en benutting van natuurlike hulpbronne, beskerming van die omgewing en reaksie op klimaatsverandering; 
+ Vietnam se implementering van die Volhoubare Ontwikkeling Doelwitte (SDG's) onder die VN 2030 Agenda vir volhoubare ontwikkeling.

Taalkunde, letterkunde

Linguistiek

+ Toepassing van nuwe taalteorieë in die wêreld in die bestudering van die Vietnamese taal en die etniese minderheidstale; 
+ Die Vietnamese taal onder die gevolge van industrialisering, modernisering, verstedeliking, migrasie en internasionale integrasie; 
+ Verband tussen taal en kultuur, bestudering van die kulturele kenmerke - nasionale denke wat deur taal uitgedruk word; 
+ Die behoud van die suiwerheid en ontwikkeling van die Vietnamese taal in samewerking met die standaardisering van die Viëtnamese in die konteks van internasionale integrasie en die 4.0 revolusie
+ Die behoud en bevordering van die rolle en identiteite van etniese minderheidstale om by te dra tot die volhoubare ontwikkeling van die land in die nuwe konteks; 
+ Toegepaste taalkunde, taalonderrig in skole, onderrig Viëtnamese as 'n vreemde taal, ens. in die konteks van internasionale integrasie.

Letterkunde

+ Bydrae van Vietnamese literatuur (van volksliteratuur tot kontemporêre literatuur; binnelandse literatuur en literatuur deur oorsese Viëtnamese) tot die proses van nasionale vernuwing en modernisering; 
+ Etniese minderheidsliteratuur: ontwikkelingsproses, skrywers, prominente tendense; die nasionale - etniese verhouding; kulturele identiteit, kulturele en literêre interaksie, ens. 
Internasionale integrasie en nasionale identiteit in Vietnamese literatuur (die gevolge van globalisering op literatuur; kulturele en letterkundige uitruil; kwessies oor die bou van die karakter en siel wat die Viëtnamese identiteit dra, ens.)
+ Vertaalde literatuur: ontwikkelingsproses; mark vir vertaalde literatuur, uitruil en promosie van literatuur; praktyk en beleid; ens. 
+ Toepassing van moderne teorieë en metodes in Viëtnamese literêre navorsing (die invloed van modernisme en postmodernisme)
+ Literatuuronderrig in die nywerheid 4.0 era.

Staat en wette

+ Die opbou van die sosialistiese regstaat Staat van Vietnam; Die organisering, uitoefening en beheer van staatsmag; Die rol en funksies van die regstaat Staat van Vietnam; Die universaliteit en spesifisiteit van die regstaat Staat van Vietnam
+ Staatsbestuur in Viet Nam in die rigting van vereistes van internasionale integrasie en volhoubare ontwikkeling; 
+ Betrekkinge tussen staatsburgers en openbare deelname aan Staatsake in Viet Nam
+ Sosiale bestuur in ongewone natuurlike en sosiale situasies in Viet Nam
+ Wette oor internasionale integrasie en soewereiniteitsbeskerming in die konteks van internasionale integrasie; 
Vietnam se rol in die formulering en implementering van internasionale verpligtinge; 
+ Wettige kodifikasie en die migrasie van buitelandse wette in Viet Nam
+ Wette oor die bevordering van groen groei en volhoubare ontwikkeling; 
+ Internasionale samewerking in die voorkoming van misdaad; 
+ Burgerlike, gesins- en huwelikswette, siviele proseswette in Viet Nam
+ Straf- en strafproseswette in Viet Nam
+ Wette oor belegging, besigheid en handel in Viet Nam in die konteks van internasionale integrasie en volhoubare ontwikkeling; 
+ Wette oor omgewingsbeskerming en reaksie op klimaatsverandering in Viet Nam
+ Wette oor arbeid en sosiale sekerheid in Viet Nam in die konteks van internasionale integrasie en volhoubare ontwikkeling; 
+ Regsimplikasies van die Vierde Industriële Revolusie.

Geskiedenis, Sino- Nom, Argeologie

Geskiedenis

Vietnam se historiese kwessies van die begin af tot voor-Doimoi op die gebied van politiek, weermag, ekonomie, diplomasie, kultuur en samelewing; 
Vietnam se historiese kwessies van Doimoi aan te bied.

Sino-nom

+ Nuwe verwikkelinge in Sino-Nom studeer
+ Ontgin oorsee Sino-Nom argiewe, Sino-Nom-dokumente saam met digitale geesteswetenskappe; 
Sino-Nom materiaal en die studie van Oos-Asiaties klassieke tekste; 
Sino-nom in die Vietnamese kontemporêre kultuur en bydraes van Sino-nom hoofvak vir die studie van Vietnamese geskiedenis en kultuur.

Argeologie

+ Nuwe argeologiese ontdekkings in Viet Nam.

Kultuur

+ Algemene teoretiese kwessies oor Vietnamese kultuur in die konteks van integrasie en ontwikkeling: kulturele beleide, teorieë, benaderings, metodologieë vir kultuurnavorsing in die huidige konteks van internasionale integrasie en ontwikkeling; 
+ Huidige sosiale, streeks- en etniese kulture: beoefening van gesinskultuur, geslagte, gemeenskappe, feeste, oortuigings, kuns, kennis, ens .; 
+ Kulturele herstrukturering, transformasie en aanpassing in Viet Nam in die lig van die lewendige veranderinge teweeg gebring deur die integrasie- en ontwikkelingsproses; 
+ Die rol van kultuur in integrasie en volhoubare ontwikkeling: Hoe kultuur as belangrike endogene bronne speel in die integrasie- en volhoubare ontwikkelingsproses; 
+ Kulturele en kreatiewe industrie in Viet Nam
+ Beoefening van kulturele erfenis, bewaring en bevordering van kulturele erfenis in die konteks van integrasie en ontwikkeling in Viet Nam vandag, die korrelasie tussen bewaring en ontwikkeling van erfenisse, tussen erfenisinskrywing en uitdagings om erfenisse te beskerm en te bevorder, ens.

Sosiale probleme

Vietnam se sosiale struktuur en stratifikasie in sosio-ekonomiese oorgang: vorming van sosiale klasse; Sosiale mobiliteit; ongelykheid en sosiale verskille; 
+ Migrasie en verstedeliking: migrasievorms; lewensomstandighede en kwaliteit, sosiale verhoudings, ekonomiese bydraes deur migrante; kinders in migrerende gesinne; verstedeliking en voorstedelike gebiede; 
+ Landelike ontwikkeling: lewensbestaanverandering, kulturele verandering in lewenstyl op die platteland, verandering in grondgebruik, die bou van 'n nuwe platteland; 
Bevolking en volhoubare ontwikkeling: veranderende bevolkingstruktuur, vrugbaarheidskoers; geslagsverhouding by geboorte; aanpassing by bevolkingsveroudering; bevolkingsbeleid in die integrasietydperk; 
+ Gesin en geslag in oorgang: huwelik en egskeiding in die moderne samelewing; verandering in gesinsverhoudings, geslagsverhoudinge; die verskeidenheid van nuwe familietipes; etniese minderheidsgesinne; rol van die gesin; 
+ Maatskaplike sekerheid en maatskaplike werk: armoede in landelike, stedelike, etniese minderhede; welsynsvakke; toegang tot openbare dienste; werke en lewensbestaan ​​vir minderbevoorregte groepe; modelle van sosiale sekerheid; opleiding en praktyk vir maatskaplike werk; 
+ Sosiale bestuur in die proses van ontwikkeling en integrasie: bestuursmodelle, modusse, instrumente en verwante sosiale dimensies; sosiale vertroue; 
+ Gesondheidsorg: reproduktiewe gesondheidsorg, geestesgesondheid, gesinsgeweld, toegang tot gesondheidsorg en voedselveiligheid; 
+ Sosiale kwessies in digitale transformasie: sosiale impak van digitale transformasie en 4.0 Industriële rewolusie; digitale transformasie op die gebied van arbeid, werk, onderwys en gesondheidsorg; Teoretiese en praktiese kwessies van die digitale samelewing.

SIEN OOK :
◊  Die sesde internasionale konferensie oor VIETNAMESE STUDIES - Afdeling 6.

AANTEKENINGE :
◊ Bron:  Vietnam Akademie vir Sosiale Wetenskappe (VASS).
◊ Vet, kursief en grootdrukteks word deur Ban Tu Thu opgestel - thanhdiavietnamhoc.com.

BAN TU THƯ
07 / 2021

(Besoek 81 keer, 1 besoeke vandag)
en English
X